dimecres, 28 de març de 2012

PRIMERS CÀLCULS...


`
"Una permutació és una combinació ordenada, una combinació en què l'ordre dels factors altera el resultat".


En les permutacions sense repetició, no podem utilitzar el mateix element dues vegades...


Comencen els càlculs...


6!= 6x5x4x3x2x1= 720


Comneça la feina de debò... 720 poemes possibles...